Tabian News
ข่าวที่ 210 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 3/2557

กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 3/2557 สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 7/5/2558 11:55:42 : : มีผู้เข้าชม 989 ครั้งแล้ว