Tabian News
ข่าวที่ 211 : งดให้บริการ 27 - 29 พฤษภาคม 2558

งดให้บริการในช่วงวันพุธที่ 27 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เนื่องด้วยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขออภัยในความไม่สะดวก กรุณามาติดต่อในวันถัดไปค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 8/5/2558 16:07:03 : : มีผู้เข้าชม 700 ครั้งแล้ว