Tabian News
ข่าวที่ 213 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคกศ.บป. 3/2557

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป.ที่ลงทะเบียนเรียนนอกแผนและภาคปกติลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/6/2558 9:41:05 : : มีผู้เข้าชม 647 ครั้งแล้ว