Tabian News
ข่าวที่ 214 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 3/2557

ให้นักศึกษาภาคปกติที่จองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2557 ไว้แล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมทั้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/6/2558 9:43:20 : : มีผู้เข้าชม 1214 ครั้งแล้ว