Tabian News
ข่าวที่ 215 : กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2

ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
ดูรายละเอียดที่นี่ -> http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php?page=home

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 11/6/2558 9:17:29 : : มีผู้เข้าชม 2389 ครั้งแล้ว