Tabian News
ข่าวที่ 217 : กำหนดรับสมัครภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2558 รุ่น 37

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น 37 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 (หยุดวันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558)
ดูรายละเอียดที่นี่ -> http://apr.nsru.ac.th/New_regis_2/Regis_page.php

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 12/6/2558 11:37:50 : : มีผู้เข้าชม 2114 ครั้งแล้ว