Tabian News
ข่าวที่ 218 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/ หัวข้อประกาศผลการคัดเลือกฯ (Admissions) ปีการศึกษา 2558 ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใช้เลขประจำตัวประชาชนและเลขที่สมัคร ในการตรวจสอบ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 15/6/2558 8:46:43 : : มีผู้เข้าชม 2643 ครั้งแล้ว