Tabian News
ข่าวที่ 219 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคปกติ 3/2557

นักศึกษาภาคปกติสามารถเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 25/6/2558 8:55:37 : : มีผู้เข้าชม 1037 ครั้งแล้ว