Tabian News
ข่าวที่ 22 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2549

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2549 จะเปิดให้จองในวันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2549 นี้นะค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 27/6/2549 9:42:38 : : มีผู้เข้าชม 1208 ครั้งแล้ว