Tabian News
ข่าวที่ 229 : กำหนดจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี)

กำหนดจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) จะเปิดให้จองภายในวันที่ 16-23 ตุลาคม 2558 คะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 16/10/2558 13:40:07 : : มีผู้เข้าชม 907 ครั้งแล้ว