Tabian News
ข่าวที่ 231 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน (ใบ นว.3ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2558

นักศึกษาภาคกศ.บป.สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน (นว.3 ข) ภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 เท่านั้น

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 17/10/2558 9:43:47 : : มีผู้เข้าชม 2471 ครั้งแล้ว