Tabian News
ข่าวที่ 232 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 สามารถจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 18/11/2558 10:25:55 : : มีผู้เข้าชม 5088 ครั้งแล้ว