Tabian News
ข่าวที่ 233 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 25/12/2558 9:29:13 : : มีผู้เข้าชม 1601 ครั้งแล้ว