Tabian News
ข่าวที่ 234 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 มกราคม 2559

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 4/1/2559 13:26:56 : : มีผู้เข้าชม 4289 ครั้งแล้ว