Tabian News
ข่าวที่ 235 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

นักศึกษาภาคปกติสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 2/2/2559 9:37:35 : : มีผู้เข้าชม 1157 ครั้งแล้ว