Tabian News
ข่าวที่ 236 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558

นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 4/3/2559 18:38:48 : : มีผู้เข้าชม 1169 ครั้งแล้ว