Tabian News
ข่าวที่ 237 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2558

ให้นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 23/4/2559 8:39:57 : : มีผู้เข้าชม 1313 ครั้งแล้ว