Tabian News
ข่าวที่ 238 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2559

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ค่ะ (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 จะเปิดให้จองในช่วงวันปฐมนิเทศนะค่ะ)

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 23/4/2559 8:41:11 : : มีผู้เข้าชม 3881 ครั้งแล้ว