Tabian News
ข่าวที่ 239 : กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 3/5/2559 14:47:39 : : มีผู้เข้าชม 2631 ครั้งแล้ว