Tabian News
ข่าวที่ 242 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2558

นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 8/6/2559 9:22:08 : : มีผู้เข้าชม 1330 ครั้งแล้ว