Tabian News
ข่าวที่ 244 : กำหนดวันจองรายวิชาเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมาคม - วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 31/7/2559 8:51:34 : : มีผู้เข้าชม 879 ครั้งแล้ว