Tabian News
ข่าวที่ 245 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2559

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 31/7/2559 8:56:06 : : มีผู้เข้าชม 3323 ครั้งแล้ว