Tabian News
ข่าวที่ 246 : กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บป. ที่เข้าศึกษาปี 2559 (รุ่น 38)

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บป. ที่เข้าศึกษาปี 2559 (รุ่น 38)

<->สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่อำเภอเมือง ถ่ายรูปในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ที่อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
<->สำหรับนักศึกษาที่เรียนย่านมัทรี ถ่ายรูปในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ที่อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์ย่านมัทรี)

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 19/9/2559 10:29:19 : : มีผู้เข้าชม 541 ครั้งแล้ว