Tabian News
ข่าวที่ 248 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2559

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 23/9/2559 10:14:42 : : มีผู้เข้าชม 838 ครั้งแล้ว