Tabian News
ข่าวที่ 249 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 8/10/2559 15:57:05 : : มีผู้เข้าชม 580 ครั้งแล้ว