Tabian News
ข่าวที่ 252 : ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 1

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 14 ชั้น 1
โทร.056-219100 ต่อ 1204, 1206

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://regis.nsru.ac.th เมนู "รับสมัครนักศึกษา"

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 26/10/2559 8:57:04 : : มีผู้เข้าชม 3947 ครั้งแล้ว