Tabian News
ข่าวที่ 253 :  กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 29/10/2559 9:30:49 : : มีผู้เข้าชม 1398 ครั้งแล้ว