Tabian News
ข่าวที่ 255 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2559 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 15/11/2559 10:16:54 : : มีผู้เข้าชม 2841 ครั้งแล้ว