Tabian News
ข่าวที่ 257 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2559

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/1/2560 15:47:22 : : มีผู้เข้าชม 728 ครั้งแล้ว