Tabian News
ข่าวที่ 258 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2550 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/1/2560 15:48:46 : : มีผู้เข้าชม 699 ครั้งแล้ว