Tabian News
ข่าวที่ 259 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาโครงการ รปศ.กห. ภาคเรียนที่ 2/2559

นักศึกษาโครงการ รปศ.กห. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 มกราคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/1/2560 15:53:53 : : มีผู้เข้าชม 595 ครั้งแล้ว