Tabian News
ข่าวที่ 260 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มกราคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 13/1/2560 9:23:46 : : มีผู้เข้าชม 1365 ครั้งแล้ว