Tabian News
ข่าวที่ 262 : ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 14 ชั้น 1
โทร.056-219100 ต่อ 1204, 1206

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://regis.nsru.ac.th หัวข้อ "รับสมัครนักศึกษา"

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 27/2/2560 10:30:51 : : มีผู้เข้าชม 2104 ครั้งแล้ว