Tabian News
ข่าวที่ 263 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2559

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 25/3/2560 8:57:49 : : มีผู้เข้าชม 951 ครั้งแล้ว