Tabian News
ข่าวที่ 264 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 - 12 เมษายน 2560 ค่ะ (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปี 2560)

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 30/3/2560 16:09:47 : : มีผู้เข้าชม 4849 ครั้งแล้ว