Tabian News
ข่าวที่ 265 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2559

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 18/4/2560 16:47:10 : : มีผู้เข้าชม 1058 ครั้งแล้ว