Tabian News
ข่าวที่ 266 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2559

ให้นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 17/5/2560 9:55:22 : : มีผู้เข้าชม 653 ครั้งแล้ว