Tabian News
ข่าวที่ 27 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : Editprogram001.jpg
ขนาดไฟล์ : 118,376 KB

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549

ประกาศโดย คุณธรรมนูญ จูฑา email thamanoon@nsru.ac.th เมื่อ 7/11/2549 14:52:47 : : มีผู้เข้าชม 1030 ครั้งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1

หน้า2

จากคุณ  email  เมื่อ 7/11/2549 14:53:00

ความคิดเห็นที่ 2

หน้า3

จากคุณ  email  เมื่อ 7/11/2549 14:54:00