Tabian News
ข่าวที่ 28 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2549

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2549 จะเปิดให้จองในวันที่ 18 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2549 นี้นะค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 9/11/2549 16:57:57 : : มีผู้เข้าชม 1222 ครั้งแล้ว