Tabian News
ข่าวที่ 287 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 9- 16 กรกฎาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/7/2561 9:14:54 : : มีผู้เข้าชม 1498 ครั้งแล้ว