Tabian News
ข่าวที่ 289 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561

ให้นักศึกษาภาคปกติสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/7/2561 9:25:24 : : มีผู้เข้าชม 3988 ครั้งแล้ว