Tabian News
ข่าวที่ 290 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561

ให้นักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 19-24 ตุลาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/10/2561 14:34:56 : : มีผู้เข้าชม 515 ครั้งแล้ว