Tabian News
ข่าวที่ 291 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2561

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/10/2561 14:36:08 : : มีผู้เข้าชม 781 ครั้งแล้ว