Tabian News
ข่าวที่ 292 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 25/10/2561 9:50:03 : : มีผู้เข้าชม 1135 ครั้งแล้ว