Tabian News
ข่าวที่ 297 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2561

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15- 24 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 20/2/2562 15:12:16 : : มีผู้เข้าชม 636 ครั้งแล้ว