Tabian News
ข่าวที่ 299 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3/2561)

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3/2561) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 20/4/2562 8:58:57 : : มีผู้เข้าชม 539 ครั้งแล้ว