Tabian News
ข่าวที่ 300 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2562

ให้นักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 27/4/2562 9:34:18 : : มีผู้เข้าชม 659 ครั้งแล้ว