Tabian News
ข่าวที่ 301 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2562

ให้นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2-4 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 16/6/2562 14:14:47 : : มีผู้เข้าชม 1170 ครั้งแล้ว