Tabian News
ข่าวที่ 302 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2562

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กรกฎาคม 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 4/7/2562 14:17:30 : : มีผู้เข้าชม 876 ครั้งแล้ว