Tabian News
ข่าวที่ 303 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/7/2562 11:37:31 : : มีผู้เข้าชม 783 ครั้งแล้ว